ANO ANG DIGITAL FOOD AID PROGRAM?
Ang Digital Food Aid ay program mula sa Red Cross Netherlands na pumapalit sa AH FOOD VOUCHER na inyong natatanggap lingo-linggo. Kapag na aprubado ang inyong aplikasyon, hindi na po kailangan pumunta sa Moses and Aaron Church tuwing Biyernes. Matatanggap nyo na ang AH Food Voucher diretso sa inyong WhatsApp.

KAILAN ITO MAGSISIMULA?
Sa ika-19 ng Enero 2021 ang nakaplanong pagsisimula at magtatapos ang programa sa ika-31 ng Mayo 2021. Ito po ay maaring mabago.

ANO ANG KAILANGAN GAWIN?
Sa mga susunod na araw, magpapadala sa inyo ang Red Cross ng isang mensahe na may karagdagang impormasyon. Ito ay isang mensahe sa WhatsApp mula sa +31 9 7010253442. Kapag binuksan ang mensahe, i-click ang “CONTINUE”. Sagutan ang mga katanungan at i-submit ang mga sagot.

MAY MGA KATANUNGAN?
Kung may katanungan, maaari mag-email po sa AyudasaAmsterdam@FilipinoLGBT.eu o magpadala ng mensahe via WhatsApp sa helpdesk ng Red Cross sa https://wa.me/31614458781.


ANO PA ANG MAARING GAWIN
Para makatanggap ng update, i-like or i-follow ang ating Facebook page.  Gamitin ang link sa ibaba.

Manatili po tayong ligtas at malusog.

Do you have a story to tell?

Send your stories to: Stories@FilipinoLGBT.eu

Pin It on Pinterest

Share This