Kailangan nyo parin ba ng tulong ng Digital Aid Voucher? Paki-confirm kung kailangan pa ng tulong.

Nagsasagawa tayo ngayon ng Assessment at Review tungkol sa natatanggap na Digital Aid – Grocery Food Voucher ng ating komunidad.

Magpadala ng sulat sa Ayuda sa Amsterdam Team. Ilagay ang mga sumusunod:
1. Petsa;
2. Pangalan;
3. Dahilan kung bakit kailangan pa ng tulong;
4. Birthdate;
5. Lagda/ Pirma.

Ipadala ang sulat bago 30 Abril 2021. Maari itong i-submit tuwing Biyernes sa Moses and Aaron Church o di kaya ay ipadala ang sulat sa address sa ibaba:

Filipino LGBT Europe

Kloveniersburgwal 9-E
1011 JT Amsterdam

DO YOU NEED HELP?

If you need help, you may read more on what we do via the link below. We do weekly distribution of food aid in Amsterdam. 

Alternatively, please send an email to AyudasaAmsterdam@FilipinoLGBT.eu.

DO YOU WANT TO HELP?

Do you want to volunteer or help us with us with our work?  Please kindly send an email to AyudasaAmsterdam@FilipinoLGBT.eu.

Alternatively, you may also make a donation via the link below:

ARE YOU INTERESTED TO KNOW MORE? 

To receive regular updates, you may follow or like Filipino LGBT Europe on Facebook via the link below.  You may also join the community and meet new friends via the group pages. 

Do you have a story to tell?

Send your stories to: Stories@FilipinoLGBT.eu

Pin It on Pinterest