Bakuna Laban sa Covid-19 para sa mga walang BSN or Health Insurance magsisimula sa katapusan ng Mayo.

Nabalita sa de Volkskrant noong ika-12 Mayo 2021 na nagpalabas na ng opisyal na pahayag ang pamahala ng Netherlands tungkol dito. Janssen ang bakunang matatanggap para isang beses lang ang kailangan.

Ayon sa balita kasama sa mababakunahan ang mga taong walang tirahan, hindi rehistrado na mga migrante, residente ng mga asylum centers at iba pang grupo na maaring hindi napasama sa mga unang napahayag na plano ukol sa pagbabakuna laban sa covid-19.

Dahil sa hindi madaling mapadalhan ng sulat para maimbitahan ang mga grupo ng taong nabanggit, iba ang natatayang proseso sa pagbabakuna. Ang pagbabakuna ay gagawin kung saan nagtitipon ang mga walang tirahan o mga hindi rehistrado na mga migrante.

To read the whole article, kindly visit this link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-van-daklozen-illegalen-en-asielzoekers-begint-eind-mei-met-vaccin-van-janssen~bfeb1524/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

Do you have a story to tell?

Send your stories to: Stories@FilipinoLGBT.eu

Pin It on Pinterest