AMSTERDAM – Nagpalabas ng anunsyo ang Netherlands Red Cross na nagsasaad na maari nang gumawa ng appointment para makatanggap ng bakuna ang lahat ng tao kabilang ang mga walang BSN or health insurance sa Netherlands. Kabilang dito ang mga assylum seekers, hindi rehistradong migrante, at iba pang naninirahan sa Netherlands.

Para makagawa ng appointment, tumawag po tayo sa GGD hotline 020 555 5202. Bukas ang linya ng telepono araw-araw mula 8:00 am hanggang 8:00pm.

Kailangan ninyo ibigay ang inyong pangalan at birthdate. Kailangan din ang postcode para malaman kung saan ang pinakamalapit na lugar na bakunahan sa inyo. Hindi kailangan ng BSN sa paggawa ng appointment.

Sa araw ng Bakuna kailangan magdala ng ID na may pangalan at inyong birthdate.

Kung may katanungan tungkol sa Bakuna, tumawag po sa GGD hotline. Kung nais nyo ng impormasyon sa Filipino magpunta po sa Ayuda sa Amsterdam sa darating na Biyernes 5:30-6:30pm sa Moses at Aaron Church. Mayroon po tayong mga Philippines Registered Volunteer Nurses na handang magpaliwanag sa inyo tungkol dito. ❤️

Do you have a story to tell?

Send your stories to: Stories@FilipinoLGBT.eu

Pin It on Pinterest