Filipino LGBT Switzerland joins K World ATM

Filipino LGBT Switzerland joins K World ATM

Filipino LGBT Switzerland Morse and Serge joins K WORLD ATM today!  More information below from K World ATM  Facebook post:  Hindi lang isa, kundi limang love stories ang handog namin sainyo! Makakasama din natin mamaya LIVE NA LOVE ang ating mga K-Tizen couples from...

Pin It on Pinterest

Share This