Food Aid Distribution

Mayroon po tayong pamamahagi ng AH FOOD GROCERY VOUCHERS mula po sa Albert Heijn at RED CROSS Netherlands tuwing BIYERNES sa Moses & Aaron Chruch, Amsterdam 5:30-6:30 pm 

Ang AYUDA sa Amsterdam – Emergency Food Aid Programme ay magtatapos na sa ika-1 ng HULYO 2022.

Para kanino

Ang AH vouchers ay para lamang po sa mga sumusunod:
1. Sa mga nangangailangan ng tulong;
2. Hindi nakakatanggap ng tulong sa gobyerno;
3. Walang access sa Food Bank; at
4. Hindi kasali sa Digital Food Aid program.

Mga iba pang tulong: click here

Gumawa ng appointment 

Para maiwasan ang sabay-sabay na pagdating, gumawa po tayo ng appointment.
Magpadala ng TEXT SMS o tumawag kay Mary Grace sa Mobile number: 06 85 31 56 70.

Saan pupunta

Moses and Aaron Church
Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam
Metro stop: Waterlooplein
Bisitahin ang link para sa mapa: Map Link

Ang mga tumatanggap na ng Digital Aid Voucher sa WhatsApp ay hindi mabibigyan.

Ano ang kailangan gawin at dalhin

Kinakailangan pong sundin ang mga sumusunod:
1. Gumawa ng appointment.
2. Kung first time po kukuha, dalhin po ang Passport. Ito lamang po ang tatanggapin na form of ID;
3. Kung nakarehistro na noon, magdala po ng passport copy.
4. Magsuot po tayo ng Facemask sa pagkolekta;
5. Panatiliin ang 1.5m ligtas na distansya.
6. Dumatin sa tamang oras. Huwag po maaga, at huwag po late.

Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.

Para sa karagdagang pag-ingat at upang maiwasan ang sabay-sabay na pagdating, gumawa po ng appointment bago pumunta.

Pagrehistro sa mga unang tatanggap ng Ayuda

Para sa mga unang beses tatanggap ng ayuda magrehistro po dito

8 + 3 =

Para sa kaalaman ng lahat tungkol sa registration form

Ang mga impormasyon tulad ng pangalan, passport number, mobile number at email address ay mahigpit nating pangangalagaan alin sunod sa GDPR EU Law. Ang mga tanong na may kulay pula ay kinakalap para sa pag-aaral ng Red Cross Netherlands.

Gumawa ng appointment 

Pagkatapos mag-register gumawa po ng appointment para sa inyong pagpunta gamit ang link na ito: Book Appointment
Dalhin po ang inyong passport sa interview.
Maari ding magpadala ng TEXT SMS o tumawag kay Mary Grace sa Mobile number: 06 85 31 56 70.

Sa araw ng pagkolekta ng ayuda

Palatuntunin sa araw ng pagtanggap ng ayuda

.1. Pinapakiusap po sa lahat na mag-suot ng FACEMASK at panatiliin ang 1.5m na ligtas na distansya sa bawat isa.
2. Dumating po tayo sa tamang oras ng ating appointment.
3. Kung unang beses kukuha, paki banggit po na unang beses kayo kukuha ng ayuda. Paki handa po ang inyong original Passport ID. Pasensya na po at passport lang po ang tatanggapin na form of ID, wala pong exception.
4. Pagkapasok sa simbahan, kayo po ay pauupuin. Manatili pong nakaupo habang nag-iintay. Paalaala na tayo po ay nasa loob ng simbahan. Mangyarin pong hinaaan ang pagsasalita bilang paggalang sa mga taong maaring nagdarasal.
5. Ipakita ang passport ID at paki banggit ang oras ng appointment.
6. Mag-intay sa tawag ng lamesa, kung saan kayo ay pipirma at tatanggap ng food voucer.
7. Makatapos po tumanggap, maaari po kayong manatili sa simbahan kung nais ninyo magdasal.
8. Pwede po komolekta para sa asawa or senior citizen, magpakita po ng pruweba na kayo ay pinapakuha ng kanilang food voucher.

Umuwi na po kaagad pagkatapos tumanggap! Tayo po ay mag-ingat!

News related to Covid-19

Meet our Ayuda Heroes

Ayuda sa Amsterdam (March 2020 – Present)

We will always remember the kindness, generosity and compassion you have extended to our community!

Without your help, we will not be able to achieve this:

TOTAL AID

Food Vouchers

Food Packs

Digital Vouchers

Medical Care

Persons Helped

Note: The figures above was last updated on 10 Sept 2021.

Thank you very much to all who gave support & help

Pin It on Pinterest